งานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุัสัตว์


อบรม ให้ความรู้ GAP แก่เกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มผึ้งการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย

ตรวจติดตาม-ต่ออายุฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน

ตรวจติดตามร้านจำหน่ายอาหารสัตว์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น